Outplacement

  • Posted on mei 19, 2016 at 6:05 am

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer wisselkoers een nieuwe job Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden getekend in Amerika En daarop kwam het voltooid gewaaid wisselkoers Nederland, België en meer en meer Europese neerkomen. Intussen is Outplacement niet meer boulevard te denken overheen het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop antwoorden en die gaat zodra volgt: Verwerk van het ontslag, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een bedrijf die meer hierna 20 personeel heeft en minder daarna honderd werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging zodra talloze personeel in 60 dagen worden ontslagen en:

10% van de personeel honingbij een bedrijf waar minstens honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden indien bedienden. Het verschil te midden van alletwee kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer valuta elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidte midden vanarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die verafgelegen beëindigd elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor ieder Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers indien personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Ieder info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot tal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de connectiete midden vande werkgever en werknemers niet passend is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming faillissement gaat en dat de werknemers of talrijke weeknemers zonder ambt komen te zitten. Ook bezuinigingen horen onder dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Wanneer heb ik lijnrecht op outplacement door Ucare?

Om gewoonterecht te hebben op outplacement moet je op zijn minst 45 jaargang oud zijn en functioneren in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen verticaal meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallenje na je ontslag wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te aankomen moet zijn voor de markt.

Het procesverloop

Na het verwerken van het dienstbeëindiging is het van urgentie om verder te gaan en te verkennen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen onder individuele stijg. Andere hulpmiddelen kunnen her daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn voltooid een tijdje.

Alle willen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het procesverloop staat houvast bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je huwelijksinzegening wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe baan. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief valuta je nieuwe baan gaat.

Bezoek de bron voor meer info

Top